Privacy verklaring

TRVLMRK.com (KVK-nummer: 70973717) verleent je hierbij toegang tot www.TRVLMRK.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TRVLMRK.com en derden zijn aangeleverd. Als lezer kun je de website kosteloos gebruiken. TRVLMRK.com behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Privacy
TRVLMRK.com is verantwoordelijk voor het volgen en voldoen aan de principes van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat wij alle, de aan ons doorgegeven persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verwerken en beschermen.

Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom ga ik daar hier op TRVLMRK.com vertrouwelijk mee om. Ik zal daarom nooit persoonlijke informatie verstrekken aan derden en altijd alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen.

De aan TRVLMRK.com verstrekte informatie door bezoekers van de website wordt niet verkocht aan derden. In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk aan bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Cookies
TRVLMRK.com registreert een aantal andere gegevens zodra je de website bezoekt. Dit gebeurt via de statistieken software van Google: Google Analytics. Automatisch wordt er op anonieme wijze vast gelegd:

• Welke browser je gebruikt
• Het land waar je vandaan komt
• Het tijdstip dat je de website bezoekt
• Alle pagina’s die je bezoekt en voor hoe lang

Deze geanonimiseerde gegevens gebruiken wij om het gebruik van TRVLMRK.com te evalueren en waar nodig te verbeteren. Ook kunnen wij deze geanonimiseerde gegevens delen met derden. Denk aan het aantal gemiddeld aantal bezoekers per maand, het aantal bezoekers dat met een bepaalde zoekterm zoekt. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen nooit specifieke personen en hun gegevens identificeren. Mocht je niet willen we dat er cookies worden gebruikt, dan kun je dit het beste wijzigen in je browser instellingen.

Reacties achterlaten
Wanneer je reageert op een artikel op TRVLMRK.com is het noodzakelijk enige informatie in te vullen. Denk daarbij aan een e-mailadres, naam en optioneel ook een website. Ook wordt er veelal automatisch een IP-adres meegeleverd. Deze informatie zal ik nooit zomaar beschikbaar stellen of verkopen aan derden. Indien je wilt dat we een reactie van jou verwijderen is dit mogelijk, mail daarvoor naar info@trvlmrk.com

Externe links
Op TRVLMRK.com zijn links naar andere websites te vinden. Ik probeer altijd naar kwalitatieve websites te linken, waarvan ik denk dat de inhoud accuraat is. TRVLMRK.com kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

• de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites
• de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen
• de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens

Ik streef er naar dat de gegevens en inhoud op de website zo accuraat en actueel mogelijk is. Helaas kan ik niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de website volledig, juist en voortdurend actueel zijn.

Blogs
De inhoud en gegevens van een blog op de website is een persoonlijke weergave van de ervaringen van de auteur(s).

Facebook comments
De meningen en/of beweringen geplaatste via Facebook comments zijn uitingen van de persoon die deze uiting plaatst en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, internet provider of TRVLMRK.com. TRVLMRK.com kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en de mogelijke directe of indirecte geleden schade die hieruit voortvloeit.

TRVLMRK.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de website, of de (on)bereikbaarheid van de website.

TRVLMRK.com kan er niet voor instaan dat de op de website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als bezoeker van de website de inhoud en gegevens raadpleegt.

TRVLMRK.com houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

TRVLMRK.com biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

TRVLMRK.com garandeert noch ondersteunt enige product of dienst genoemd op de website, noch staan we garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane bewering. Wij raden je altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de verkregen informatie.

TRVLMRK.com heeft het recht deze privacy policy te veranderen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.